Gå til hovedinnhold Gå til søk

Rettighetsdokument

Rettighetsdokument Moment Salten

 

Moment Salten har fastsatt rettigheter vi finner viktige, basert på overbevisningen om at hver person er et selvstendig individ, og at samfunnet skal respektere dette og den enkeltes grunnleggende rettigheter:

 

·         Rett til individuell behandling uansett funksjonsnivå.

·         Rett til å utøve uavhengighet, ansvar og valg, hvor dette ikke kommer i konflikt med andres rettigheter.

·         Rett til å bli møtt med respekt og aksept for sine kulturelle og religiøse behov.

·         Rett til at fysiske og følelsesmessige behov aksepteres og respekteres.

·         Retten til å bli informert om endring i prosedyrer.

·         Rett til å uttrykke sine meninger og bli hørt.

·         Retten til bistand hvis det er nødvendig, samt tilgjengelighet til samfunnets ressurser innen medisinske, sosiale, utdannelsesmessige, fritidsaktiviteter og andre tjenester.

·         Retten til at få fri og klar adgang til klageprosedyrer.

·         Retten til personvern i med hensyn til medisinske og personlige opplysninger, adgang til egne opplysninger samt informasjon om på hvilket grunnlag persondata deles med andre.

·         Retten til å ha en personlig representant for å ivareta egne interesser der hvor det er nødvendig.

·         Rett til medvirkning i planleggingen av den bistand de mottar.

·         Rett til at ta relevant risiko i forbindelse med utøvelsen av sine rettigheter

 

Disse rettigheter gjelder uinnskrenket uten hensyn til alder, funksjonshemming, rase, kulturell bakgrunn, nasjonalitet, religiøs overbevisning, kjønn eller seksuell legning.