Gå til hovedinnhold Gå til søk

Ekspertbistand

Ved hyppig eller langvarig sykefravær kan tilskudd til Ekspertbistand være aktuelt dersom bedriftsintern sykefraværsoppfølging ikke fører til noen løsning.

Arbeidsgivere og arbeidstakere kan i noen tilfeller ved langtidssykemeldinger ha behov for ekstern hjelp for å finne mulige løsninger for å komme videre. Erfaring viser at partene i et arbeidsforhold ofte gjør mye bra for å finne de gode løsninger, men på et tidspunkt kan det stoppe opp. Man har rett og slett gått tom for ideer eller kanskje trenger å få inn en annen kompetanse for å komme videre. Mange sykmeldte har sammensatte utfordringer og f.eks. kombinasjonen av fysiske og psykiske plager kan oppleves av mange ledere som utfordrende å håndtere.

Ekspertbistand er en kostnadsfri tjeneste for arbeidsgiver, finansiert via Nav og en del av IA-avtalen. Det er viktig å understreke at Eksperten er en nøytral part, med relevant kompetanse som bistår og kartlegger bakgrunn for sykefraværet og ser på muligheter og løsninger for at arbeidsforholdet skal fungere best mulig framover. I noen tilfeller kan andre arbeidsoppgaver eller en ny arbeidskarriere være et alternativ.

Halvparten av de som er sykmeldt i mer enn 12 uker kommer ikke tilbake til sin ordinære jobb, uavhengig av hva grunnen til sykemeldingen er. Det er derfor viktig å finne løsninger som kan redusere sykefraværet. Det er her arbeid- og inkluderingsbedrifter kommer inn med sin kompetanse.

Dersom din bedrift har utfordringer med langvarig eller hyppig sykefravær kan du kontakte Nav om en forhåndsgodkjenning av Ekspertbistand. Det er satt av betydelige ressurser til dette formålet.

Fyll så ut et kort søknadsskjema i Altinn og Nav vil refundere utgifter som kan være på inntil kr. 21 800 pr. sak.