Gå til hovedinnhold Gå til søk

Inkluderende jobbdesign

Mange personer med nedsatt arbeidsevne og andre med lavt kvalifikasjonsnivå sliter med å finne seg en jobb. Dette har sammenheng med et arbeidsmarked som stiller stadig sterkere krav til effektivitet, kompetanse og et bredt spekter av sosiale ferdigheter. Årsaken til disse kravene må også sees i sammenheng med det høye lønns- og kostnadsnivået i Norge.

Inkluderende Jobbdesign er en metode som tar utgangspunkt i arbeidsgiveres behov for arbeidskraft, men ved bruk av ulike metoder skapes det en merverdi som gjør det interessant og ofte lønnsomt å ansette folk som sliter med å få en jobb på vanlige vilkår.

Denne strategien utgjør en ny måte å tenke bemanning på i Norge og kan på mange måter kalles et paradigmeskifte innen ordinær HR-tenking. Inkluderende Jobbdesign har mange likhetstrekk med Ringer i Vannet metoden, men også ulike sider ved Supported Employment. Jobbveiledere som benytter Inkluderende Jobbdesign benytter velkjente metoder og verdier, men tar samtidig inn nye sider ved inkluderingsarbeid. Inkluderende Jobbdesign oppleves som en innovativ, treffsikker og trygg metode for rekruttering av nye ansatte.

Innen Supported Employment opererer man gjerne med 5-trinnsprosessen, mens Inkluderende Jobbdesign har utviklet en 7-trinnsprosess i Ringer i Vannet sin første fase; bedriftskartleggingen. Altså en sterk vektlegging av den fasen som kartlegger muligheten for mulige designede jobber hos en arbeidsgiver.

Ved å trykke på denne lenken vil du komme til en presentasjon som forteller mer om hva inkluderende jobbdesign handler om.