Gå til hovedinnhold Gå til søk

Ringer i Vannet

Arbeidsinkludering gjennom Ringer i Vannet har klart å mobilisere hele NHO-fellesskapet. Norsk næringsliv har lange tradisjoner med å ta samfunnsansvar, som jobbskapere og inkluderende arbeidsplasser. Denne tradisjonen videreføres i Ringer i Vannet og synliggjør samfunnsbidraget NHO- bedriftene står for. Å ansette fra utenforskapet og være med å løfte mennesker fra stønader og inn i lønnet arbeid er svært viktig for individets livskvalitet, kan gi meget lojale medarbeidere og grunnleggende for en bærekraftig velferdsutvikling. Ringer i Vannet er en ny måte å tenke inkludering på, en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet. Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben. På landsbasis blir ca 2.000 personer årlig rekruttert fra arbeid- og inkluderingsbedrifter til en NHO-bedrift.

Ringer i Vannet – Metoden

  1. Først kartlegges rekrutteringsbehovet i bedriften på kort og lang sikt, og hva slags kompetansebehov bedriften har. Rekrutteringen foregår i samarbeid med oss som den lokale arbeid- og inkluderingsbedriften i Indre Salten som jobber på vegne av Nav med å få flere i jobb.
  2. Deretter får bedriften hjelp fra oss med å finne den best egnete kandidaten til den ledige stillingen.
  3. Neste steg er arbeidspraksis og evaluering, som ofte fører til ansettelse. Under en arbeidspraksis i bedriften vil man kunne få bekreftet at kandidaten gjør en god jobb, og kan bli aktuell for ordinær ansettelse. Denne perioden er helt uforpliktende for begge parter. Kandidaten vil ofte ha inntekt som Arbeidsavklaringspenger (AAP) og bedriften har ikke lønnsutgifter i praksisperioden.
  4. Ansettelse med oppfølging. Også etter ansettelse garanterer vi som arbeid- og inkluderingsbedrift oppfølging av arbeidsgiver. Målet med Ringer i Vannet er at bedriften skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og bidrar til verdiskaping.

Vi kartlegger bedriftenes behov og finner riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. For en bærekraftig velferdsutvikling er det viktig at flest mulig får sjansen til å bruke sine ressurser i arbeidslivet. Norsk næringsliv har stor inkluderingsvilje og arbeidskraftsbehov, for å rekruttere inkluderende bør bedriftene følges tett opp av inkluderingsfeltet. Ringer i Vannet er Arbeid og Inkluderingsbedriftene i Norges måte å følge opp sitt lokale næringsliv for best inkluderingspotensiale. Viktig for velferden, samfunnsøkonomien, norske bedrifter og hver enkelt. Moment Salten benytter RIV-metoden for samtlige av våre avtalebedrifter.