Gå til hovedinnhold Gå til søk

Karriereveiledning

Gjennom karriereveiledning kan du bli tryggere på dine valg rundt utdanning og jobb. En karriereveileder kan hjelpe deg i å bli kjent med deg selv, se dine muligheter og ta gode valg.

Med bruk av kvalitetssikrede digitale verktøy hjelper vi deg med ditt karrierevalg. Slik kan vi effektivt finne frem til realistiske muligheter for den enkelte uansett bakgrunn. Noen ganger brukes verktøyene i gruppe, men det hele er individuelt tilpasset.

Oftest starter vi med å kartlegge interesser. Vi fokuserer først og fremst på mulighetene fremfor begrensingene. Selvsagt skal vi ta hensyn til den enkeltes begrensinger av ulik art – enten de er av fysisk eller psykisk art. Likevel er det viktig å påpeke at at vi ER ikke våre begrensinger, vi ER våre interesser! Kanskje har man bare ikke tenkt på at ting fortsatt lar seg gjøre, bare på en annen måte eller ikke like mye som før.

Begrensingene kaller vi vurderingskriterier – kriterier eller momenter som den enkelte må ta med i betraktningen på sin vei. Disse må også vektes opp mot hverandre for å finne ut av hva som er viktigst når alt kommer til alt. Hvilke verdier må ivaretas hos den enkelte.

I prosessen bruker vi verktøy, som InFlow24 (vip24) og Karriereverktøy, kombinert med samtaler, ev hospitering, jobbsmak og/eller arbeidsutprøving. Noen ganger søker vi også hjelp hos samarbeidspartnere, slik som ARK og Karrieresenteret.

Karriereportalen inneholder flere nyttige lenker til både verktøy i prosessen og nyttige tips.