Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kurs

Karriereveiledningen/idémyldringen gir oss en indikasjon på aktuelle områder som det bør jobbes bevisst med – det kan handle både om personlige, tekniske og faglige områder gjennom teoretisk og praktisk kursing og veiledning.

Vi tilbyr en rekke kurs gjennom vår digitale kursplattform AiLæring. Noen kurs handler om personlig utvikling og selvhjelp, mens andre kurs er ment som en veiledning i en jobbsøkerprosess eller det kan være kurs direkte knyttet opp mot enkelte bransjer. Her kan vi  skreddersy en individuell kurspakke. Som jobbsøker har du også selv anledning til å søke opp kurs som virker relevant og interessant.

Våre ansatte tilbyr også en del undervisning og veiledning på ulike områder, slik som ergonomi, SMARTE mål, tilpasset fysisk aktivitet, avspenning, søvn, kosthold osv.