Gå til hovedinnhold Gå til søk

For NAV

NAVs visjon om å gi mennesker muligheter er viktig og vi opplever NAV som en viktig samarbeidspartner i den enkelte jobbsøkers tiltaksprosess. NAV ønsker at visjonen skal skape stolthet og forpliktelse - både internt, hos sine brukere, samarbeidspartnere og resten av samfunnet.

Avklaring

Vi leverer tiltaket i tjenesteområde Indre salten (Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn). Tiltaket leveres i jobbsøkers hjemstedskommune. Målet med tiltaket er å gjøre jobbsøker bevisst egen kompetanse, interesser, arbeidsevne og muligheter, og med det få et best mulig grunnlag for til å ta gode og hensiktsmessige valg. Ved avslutning av tiltak vil det foreligge en plan til Nav med forslag til aktiviteter for å komme i /beholde jobb.

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Vi leverer dette tiltaket i tjenesteområdet Indre salten (Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn). I AFT følges jobbsøker tett fra avklaring til jobb, i et sømløst tiltakssystem. Tiltaket legger stor vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv og formell kvalifisering. AFT er individuelt tilrettelagt for voksne, ungdom og minoritetsspråklige. Tiltaket er for mennesker med nedsatt arbeidsevne og sammensatte behov. Tiltaket kan også kombineres med KVP.

Norskkurs med arbeidspraksis

Målgruppen for kurset er innvandrere med lave norskferdigheter og liten erfaring med norsk arbeidsliv. Formålet med kurset er å øke deltagerens norskferdigheter og kunnskap om arbeidslivet. Dette gjennom opplæring i norsk og arbeidsmarked, samt arbeidspraksis. Kurset skal styrke deltagerens muligheter til å ta videre utdanning, eller til å komme i jobb og bli økonomisk selvstendig. Deltager må være over 19 år og ha gyldig oppholdstillatelse. Deltagers eventuelle rettigheter til norskopplæring i kommunal regi skal være dokumentert avklart og utnyttet før kursplass kan gis.