Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvem er og hva gjør Moment Salten?

Vår virksomhet springer ut av landets eldste attføringsbedrift, Galvano etablert i 1955. Fra starten av var attføringen i stor grad koblet til mekanisk industri, over tid ble det også etablert andre virksomhetsområder. I 2021 ble Moment Salten skilt ut fra Galvano, og vår attføringsvirksomhet er i dag et eget aksjeselskap eid av Fauske kommune og Nordland fylkeskommune, med 50% hver av aksjene i selskapet. Vår virksomhet er i dag i stor grad innrettet mot rendyrket jobbspesialist virksomhet, i tillegg driver selskapet Huset i Svingen som er en bruktbutikk og vår egen internarena for jobbsøkere. Vi skaper arbeidskraft gjennom tett samarbeid med den enkelte jobbsøker, vårt varierte og brede bedriftsnettverk i Indre Salten og gjennom et nært og godt samarbeid med NAV.

Ofte stilte spørsmål

Erfaringsmessig er det en del ting folk lurer på. Nedenfor har vi prøvd å ta opp en del spørsmål som gjerne går igjen og som kanskje kan være til hjelp for deg.

  • Personer med fysiske og/eller psykiske utfordringer av større eller mindre grad og varighet, men som gjør det vanskelig for den enkelte å komme ut/tilbake i jobb eller å beholde jobb. Med andre ord kan hvem som helst, som av ulike grunner er mer eller mindre satt ut av arbeidslivet for en kortere eller lengre periode i livet, komme til oss.

  • Vi jobber i all hovedsak på bestilling fra NAV og opplever et godt samarbeid til jobbsøkers beste.

  • Det finnes mange begreper som er blitt brukt opp gjennom tiden – litt avhengig av hvem som snakker. Vår bransje bruker i hovedsak «jobbsøker» eller «deltaker». Vi har valgt å bruke «jobbsøker» fordi begrepet setter hovedfokus på selve kjernen av det vi skal finne ut av sammen – nemlig jobbmuligheter basert på den enkeltes ressurser og forutsetninger.

  • Vi tilbyr blant annet karriereveiledning, diverse kurs, arbeidsutprøving og arbeidstrening, samt veiledning knyttet opp til ulike livsstils aspekter som har betydning for å styrke helsen med mål om å klare å stå i og/eller beholde jobb.
    Vi har per i dag flere ulike tiltak med varierende innhold og varighet. Disse er beskrevet nærmere under hovedfanen våre arbeidssøkere.

  • Vi hjelper arbeidsgivere med rekruttering av arbeidskraft på en trygg og forsvarlig måte. Et eventuelt samarbeid med oss kan handle om både hospitering og avklaring, men også om en gjensidig utprøving med mål om ansettelse der det er behov for arbeidskraft. Vi kan også hjelpe arbeidsgivere med å avdekke mulige tilretteleggingsmuligheter for at arbeidstaker skal kunne stå lengre i jobb – det kan handle om fysisk tilrettelegging med hjelpemidler eller det kan handle om operasjonalisering av arbeidsoppgaver. Du kan lese mer om vårt samarbeidet med næringslivet under fanen For arbeidsgiver.

  • Vi samarbeider med Galvano Industri på samme måte som en hvilken som helst annen ekstern bedrift. Det kan handle om både jobbsmak, hospitering, arbeidsutprøving eller avklaring av kapasitet – eventuelt med mål om jobb ved ledig kapasitet.

  • Våre 6 jobbkonsulenter har ulik fagkompetanse (eksempelvis fysioterapeut, vernepleier, hjelpepleier, sosionom, ergoterapeut, pedagog), samt bred og ulik arbeidserfaring. Du kan lese mer om dette på siden våre ansatte.

Har du spørsmål?
Ta kontakt!

Hans Austad

Daglig Leder

Telefon: 906 82 092
E-post: hans@momentsalten.no